Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Aktuálně

Milí přátelé, čas prázdnin a dovolených máme povětšinou spojený s příležitostí zvolnit a uvolnit se, otevřít se novým podnětům a inspiracím v četbě nebo setkání s druhými, zkrátka odpočinout si. Německá křesťanská spisovatelka Karin Johne říká, že uvolnění je postojem vykoupeného člověka. Nejsme definováni tím, co zvládneme, ale tím, co jsme přijali – ne výkonem, ale milostí.

Rád bych jako podnět k rozjímání – třeba na břehu jezera, v lese, na zahradě – připojil úryvek z písně Gerharda Tersteegena, oproti verzi v našem černém zpěvníku (Pán Bůh je přítomen, číslo 15) ovšem věrněji originálu v překladu J. Vokouna. Tersteegen žil v 18. stol a patřil k pietismu, hnutí, které velmi ovlivnilo naší církev a usilovalo o zniternění víry. Veřejnému působení Gerharda Tersteegena předcházely roky, které prožil v modlitbě v ústraní a samotě jako tkadlec hedvábných stuh. Ty pronikáš všechno Nech mě tak nech své krásné světlo tiše a radostně Pane, dotknout se mé tváře chytat tvé paprsky Jak něžnou květinu a nechat je působit ochotně se rozvinout a vystavit se slunci.. Za staršovstvo Filip Jandovský, váš farář

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Mt 11,28-30)

Na začátku prázdnin je dobré připomenout, že Ježíš své učedníky k odpočinku zval – k praktickému načerpání nových sil v nesnadném údělu jeho následovníků, ale zároveň také k hlubší rovině odpočinutí – a to v souvislosti se spory o sobotu. Ježíš v očích svých současníků zachování dne odpočinku porušoval s odůvodněním, že on je pánem nad sobotou. Ukazoval tak, že on sám je naplněním a uskutečněním toho, co starozákonní sobota jen naznačovala: odpočinutím od „svého díla“. Ne snad v rovině života v tomto světě, kde nám stále zůstává řada úkolů, pokud jsme v něm ponecháni, nýbrž v našem postavení před Bohem. Je nám darována spása z pouhé Boží milosti skrze víru. V rovině víry se nemusíme se namáhat, abychom obstáli, něco si zasloužili, neboť vše je nám darováno v Kristu a na nás je jen přijít a přijímat. Vrátíme-li se však k „odpočívajícímu“ Kristu, je třeba dodat, že je to vlastně výjev pašijový: Ježíš s trnovou korunou, sbírající síly na poslední úsek cesty na Golgotu. Soustředěný a zamyšlený, připomínající Joba, který rozjímá nad troskami svého života. Naše spočinutí v Kristu souvisí s jeho následováním. S cestou kříže. Jsme pozváni složit svá břemena a vzít jeho jho, jho kříže, které vlastně „netíží“, jakkoli je bolestné a náročné, nýbrž nás nakonec „táhne vzhůru“. Přeji nám všem, abychom něco z tohoto hlubokého vydechnutí a nadechnutí víry o prázdninách mohli prožít, a načerpali tak vnitřní síly k břemenům, která na nás čekají.

Do diáře aneb co jest před námi

4.-10. 7. Softbal camp s hosty z USA 10.-17. 7. Poušť pod patronátem našeho sboru 17.-19. 9. Konference mládeže ECM v Mikulově a Cesta do Emaus ve Vranově u Brna 6. 11. - 100+1 LET ECM V ČESKOSLOVENSKU - V sobotu 6. listopadu 2021 oslavíme společně v prostorách kostela v Ječné 100 let naší církve v Česku a Slovensku. Jste srdečně zváni! Předběžný program: 10:30 — 12:00 — Dopolední blok programu 12:00 — 13:30 — Přestávka na oběd (občerstvení bude zajištěno na místě) 13:30 — 15:00 — Odpolední blok programu; 16:00 — 17:15 — Slavnostní bohoslužba

Ze sborového života, staršovstva a jiné

 • V květnu byla dokončena úprava ozvučovací techniky v modlitebně, konkrétně se jedná o nové reproduktory, mixpult a pár drobností vylepšující akustický dojem účastníkům, nejen bohoslužeb.

 • I v letošním jsme získali z misijního fondu ECM příspěvěk 8000,- na službu vězněným. Stejně tak 19 800,- ze sbírky na Diakonii ECM pro podporu našich diakonických aktivit. Také nás podpořil partnerský sbor z USA. Město Litoměřice a firma Hennlich nám poskytla finanční injekci na službu našeho SKP, konkrétně na letošní softbal camp a činnost mateřského centra. Nicméně základem všeho je naše společná obětavost a péče o sbor, nejen po finanční stránce, za což Vám děkujeme.

 • Na podzim bychom se zase sešli jednu sobotu ke sborovém brigádě.

 • Do školy přijdou od září tři prvňáčci z řad předškoláků naší MŠ. Nastoupí také nová paní učitelka Klára Literová. Ve školce byl i letos tradiční přetlak žádostí, což nás vede k úvahám týkajích se rozšíření školky. Na podnět Rady školy staršovstvo sboru souhlasí s hledáním a přípravou možných variant řešení. Nicméně vše je podmíněno projednáním a souhlasem členů sboru. K rozšíření prostor ZŠ máme stavební povolení, ale z důvodů zatím dostatečné kapacity k němu dojde později, než jsme plánovali.

 • Přes léto bude společná úterní skupinka od 17:30h.

 • Pokřtěn bude Jiří Kratochvíl, po prázdninách by měla mít Obnovu křtu Libuše Beerová, která všechny pozdravuje a těší se po návratu z nemocnice zase mezi nás. V červenci jí ještě čeká operace očí.

 • V besídce bude o prázdninách pauza. Po prázdninách se budeme usilovat o větší diverzitu učitelů. Kdo by měl chuť se připojit, byť třeba jen 1 x za měsíc, budeme vděční.

 • Chlapci a chlapi se sejdou ve čtvrtek 1.7. od 18h ke společnému setkání a grilování, zváni jsou nejen členové skupinky Muži bojovníci. Očekáváme i evangelickou skupinku chlapů pod vedením Radovana Vladíka.

 • Od září bude zase možnost se vzdělávat prostřednictvím MODULu A a kurzu Propojené světy. Více info u faráře či na https://moodle.umc.cz/

 • Pravidelná prázdninová setkání ve farnosti

  Nedělní bohoslužby: 09:30h Úterní skupinka 17:30h

  INFORMACE O SBORU aneb SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější informace u kazatele) duchovní rozhovory • lekce uvedení do křesťanství • texty kázání • zasílání info listu • vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných, pomoc se ZAJIŠTĚNÍM DOPRAVY na sborové aktivity a především na bohoslužby; Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání.

   

  Farní sbor Evangelické církve metodistické v Litoměřicích, Sládkova 767/8, 412 01

  Litoměřice litomerice@umc.cz, IČO 68975171, bankovní č. ú. 19806784/0600

  fb.me/ecmlitomerice https://ecmlitomerice.estranky.cz/ lokální kazatel Mgr. Filip Jandovský, tel. 774 64 75 50 filip.jandovsky@gmail.com

 

 

 

Ohledně praktického života farnosti se zatím nic zásadního nemění. Vláda mění sice ministry, ale jinak přijala jen drobné změny v mimořádných opatřeních, které jsou spíš kosmetického rázu. Pro nás tedy žádné změny, pokračujeme v režimu, na který jsme najeli, tedy dvě mini bohoslužby a skupinky v týdnu, modlitebnu využíváme aktuálně také jako testovací centrum pro naše předškoláky a školáky... 

Přihlášky na bohoslužby níže. 

 
Připomínám farní konferenci již příští čtvrtek 22.4. od 17h v Červeném kostele. Pokud někdo potřebujete vytisknout zprávy, dejte vědět, připravím. Pokud by někomu pomohl online přenos, můžu se o něj pokusit. 

 

Přátelé,

 
Ve čtvrtek jsme s Monikou Langů připravili velikonoční stezku zejména pro děti. Pokud se chcete zapojit, tak pokyny naleznete na vratech u farní zahrady.
 

Bohoslužby o Velikonocích

2. dubna – Velký pátek – od 9:30 hodin – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně pro 6 účastníků. 

 https://doodle.com/poll/gye6xfiib2qhf45b?utm_source=poll&utm_medium=link

4. dubna – Velikonoční neděle – pozor změna od 9 hodin – bohoslužby pro 6 účastníků s vysluhováním Večeře Páně.

https://doodle.com/poll/4h9be5drnivsqgf5?utm_source=poll&utm_medium=link

  od 10:30 hodin– druhé bohoslužby pro 6 účastníků s vysluhováním Večeře Páně
 
 
Pokud by bylo třeba můžeme přidat další setkání na Velký pátek i v neděli. Také je možné se domluvit individuálně a vysluhovat Večeři Páně ve Vaší domácnosti.  
 
Přeji Vám požehnané dny předvelikonoční a vězte: "Když přijdou v životě těžké okamžiky, vězte, že je vám Bůh nablízku. Je s vámi i ve chvílích dobrých. Kéž vás tedy provází a posiluje naděje, že na svůj život nejsme sami. A Boží láska a milosrdenství ať naplňují vaše dny, ať v letošním před/velikonočním čase vedou vaše kroky i kroky vašich blízkých."      Filip
PS: pozdravuje Miluška Jonášová, Jana Baťková a Lída Kamínková (ta v pondělí oslaví narozeniny)
 
dovoluji si Vám přeposlat níže prosbu naší paní zástupkyně Marcely, pokud o někom víte, prosím přepošlete či jinak sdílejte.
image.png

Milí rodiče,

zveme Vás na Den otevřených dveří Křesťanské ZŠ Litoměřice. V úterý 6. dubna 2021 od 16 - 18 hodin.
Můžete se přijít podívat osobně do školy, ale v předem domluvený čas. Pokud nebude možné osobní setkání, pošleme Vám odkaz pro elektronickou videokonferenci s učitelkou budoucích prvňáčků. Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Klára Literová, dlouholetá učitelka 1. stupně s bohatými zkušenostmi výuky v malotřídkách. Prosíme však také o předchozí telefonickou dohodu.
 
Zápis do školy bude probíhat 15. a 29. dubna. Počátkem dubna se na webu objeví žádost (přihláška) a dotazník. Tyto formuláře však budete mít možnost vyzvednout si i v kanceláři školy a školky. Upřednostňujeme osobní kontakt, pravděpodobně se zápis bude konat na školní zahradě.
 
Rozhodně máme zájem o prvňáčky. Můžeme však přijmout i druháčky a třeťáky. Velké děti se však budou na hlavní předměty učit odděleně (Mgr. Marcela Andršová). 1. ročník a 2. ročník bude v horní třídě. Celá škola se sejde na výchovy pod vedením paní učitelky Kláry Literové. 
 
Podle počtu dětí bude paní asistentka Mgr. Libuše Bumbálková s malými či velkým dětmi. V současné době čítá celá škola 8 žáků, z toho je 5 prvňáčků. V září 2021 by škola mohla mít i 18 žáků.
 
Družina funguje ráno od 6:30 ve školce Klubíčko. Na oběd chodíme do centrální jídelny, pak podnikáme výpravy na různá hřiště nebo býváme v parku. Družina má sídlo ve třídě, navštěvujeme i MC Klubíčko a rádi býváme na školní zahradě. V 15 hodin se družina přidá opět k provozu školky. Tedy pokud nebude nutné kvůli covidu zachovat homogenní skupiny.
 
Budeme se těšit v případě Vašeho zájmu o naši rodinnou školu. Můžete přijít zcela nezávazně.
 
Prosíme, zda byste tento mail a zvláště leták na Den otevřených dveří mohli sdílet s rodinami, které mají předškolní či školní děti.
 
S poděkováním
Marcela Andršová
 

Ohledně naší farní konference - přesun s ohledem na všechna omezení na pozdější termín /cca o měsícNicméně platí, že zprávy ke konferenci dále shromažďuji a příští týden bych Vám je rád odeslal včetně rozpočtu, ať se můžete na jednání FK zodpovědně připravit.  

 
Potkat se můžeme zase třeba na nedělní skype skupince od 18h https://join.skype.com/iqJzZIMsov4T nebo individuálně. 
 

K modlitbám

Den otevřených dveří ve škole bude 6. dubna mezi 16 – 18 hod v budově školy ve Sládkově ulici 767/8, Litoměřice nebo online přímo s učitelkou budoucích prvňáčků. 

Zápis do první třídy naší školy bude probíhat 15.4. 2021 v 15 - 17 hodin. Druhý zápis se bude konat 29. dubna, 15 - 17 hodin. KŘESŤANSKÁ ZŠ: - je školou rodinného typu - podporuje rozvoj jedinečnosti dítěte - rozvíjí kritické myšlení žáků - pomáhá při hledání hodnotové orientace v životě - poskytuje poradenské služby v rámci školy

ZÁPIS 15. dubna a 29. dubna v 15 – 17 hodin Vše po telefonické dohodě, event. v prostorách zahrady školy. Sládkova 767/8, Litoměřice, 412 01 KONTAKTY info@skolkaklubicko.cz Hana Kimmerová, DiS. 774 258 245 Mgr. Marcela Andršová 731 630 684 facebook.com/Krestanska.ZS.Lito 

SNAD BUDE…   

28. května by mohla být Noc kostelů 
4.–10. července bychom mohli přivítat kamarády z Tennessee a pořádat Softball camp /příští neděli večer máme přípravnou schůzku)
10. až 17. července  snad pojedou nejen rodiny s dětmi na Poušť pod patronátem naší farnosti
na podzim zase Nancy Naidu
 
Jsme moc vděční, že mnozí nezapomínáte na sbor a jeho praktické fungování ani v této nejednoduché době. Děkujeme velmi za to!     
Své dary, desátky, příspěvky do sbírky lze platit převodem na účet (pokud chcete na konkrétní účel, napište prosím do poznámky) 19806784/0600 
image.png
                    přeji Vám a modlím se, ať i v čase, kdy se naděje krčí někde hodně vepředu dokážete prožívat víru a Bůh je Vám nablízku. A kdyby cokoliv, dejte vědět. 
 
     Bůh není žádný osud, ale čeká a odpovídá na naše upřímné modlitby a na naše odpovědné činy. (Dietrich Bonhoeffer) Obojího je potřeba.  Filip Jandovský, farář
 
PS: ještě pozvánky do virtuálna
 
Vidím nové Česko - Online setkání pro všechny, kteří chtějí být spolu a vidět Bohem proměněný region ve kterém žijeme vedle sebe. V sobotu 20. 3. od 20:00 do 21:30 (max) se sejdeme na společný zoom, kde bychom se více poznali, děkovali našemu Otci, vyvýšili našeho Pána Ježíše Krista a sdíleli vizi Bohem proměněného regionu skrze vzájemné společenství a spolupráci křesťanů. Každý je vítán. :) Věřím, že výsadou Božího lidu v regionu je přinést uzdravení a proměnu do měst a vesnic. https://us02web.zoom.us/j/82760971804?pwd=MElFUHhEd1JtcFZBeStBZ2ZteFBYQT09 Těším se na pěkný společný čas. Za přípravný tým, Jirka Rauchfuss
 

Bratia a sestry,

Dovoľujem si Vás pozvať na bohoslužobné stretnutie v on-line priestore v nedeľu 21.3.2021 o 10.00 h.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_0Ycw3ZEG8xz1FcNG82R3g/live

Texty z Písma: Jer 31,31-34  a Heb 5,5-10

Téma kázne: Boh uzatvára s človekom novú zmluvu

Teším sa na virtuálne spoločenstvo s Vami! Pavel Procházka (pomáham v zbore ECM Bratislava Staré Mesto)

 

Je tu postní doba. Je to naše šance pochopit opět o něco hlouběji, co znamená Ježíšova výzva k obrácení.  

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Matouš 1,15 

              V pokání nejde o přehrabování se ve svém špinavém prádle, ale o obrácení k Bohu, který je zdrojem naší radosti! Otevřít se Boží blízkosti a dát Bohu příležitost se se mnou setkat a promluvit ke mně. Odejít na poušť, kde Bůh mluví k srdci svého lidu. Slova útěšná a samozřejmě také slova, která nám nastavují nepříjemné zrcadlo. Je to ale zrcadlo „dokonalého zákona svobody“, pravdy, která nás osvobozuje z našich pomýlení a vnitřních zajetí. Jsme lidé z masa a kostí a proto i duchovní věci prožíváme tělesně. Proto je důležité umět se něčeho odříci. Ale nakonec jde o vnitřní dezinfekci, o dietní kůru pro ztučnělé srdce, které nenapravitelně hledá své nasycení v dobrých darech stvoření, místo aby se obrátilo k Dárci. 

Dítka ve školce měla minulý týden krásný maškarní rej. Maškarní vstup do doby postní vzbuzuje dojem, že půst má být opakem veselého reje. Šest týdnů se má každý chystat na velikonoční svátky. Předlouhá postní doba je ještě o dva týdny delší než předvánoční doba adventní. Jak se vlastně liší přípravy adventní od postních? Možná, že adventní koncerty nejlépe naznačují, že adventní příprava spočívá v pěstování štědrosti a solidarity s postiženými a potřebnými. S postním připravováním jsme většinou v rozpacích. Možná, že postní praktiky našich prastarých předchůdců ve víře by nám mohly naznačit, co s půstem. Jisté je, že předvelikonoční období půstu by mělo být něčím charakteristické, tak jako advent. Měli bychom se nějak připravit na zvěst o změně, která přišla do tohoto světa se vzkříšením. Měli bychom se nějak připravovat na radost, která s velikonocemi přichází do tohoto světa. G. F. Händel vyzpíval radost melodií: „Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal.“ Nemělo by být obtížné se k písni připojit právě v době postní. Doba půstu by měla být obdobím přípravy na radost. Neměla by být pochmurná. Měli bychom se naopak učit vyjadřovat vděčnost a radost ze spasení. Ježíš to přece říká jasně: „A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt.“                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Odkaz na rezervaci nedělní skupinky: https://doodle.com/poll/rigqgg4bz34xkpce?utm_source=poll&utm_medium=link

 

 

Vážení i milí, všichni, kdo jste jakkoliv blízko našemu sboru v Litoměřicích, 

 
Možná také jako já řešíte, jak se stavět k našim v moci postaveným, jak se za ně přimlouvat v našich modlitbách a vůbec jim porozumět či se vyrovnat s jejich rozhodnutími. A také příští středu začne postní doba, 40 dní přípravy na Velikonoce.
 
SKORO MODLITBA Bože, kdyby už jednou dali pokoj! Čím dál tím víc se ukazuje, že lidstvo potřebuje a musí dát ve velkém do pořádku své věci. Je třeba spousty rozumu a rozvahy, aby byl uchován mír a mohlo se myslet na sociální zajištění světa. Je třeba mnoho lásky k člověku a úcty k životu, aby se na zemi dělala spravedlnost pro každého. Máme větší starosti, než kdy lidstvo mělo, a v tom pořád vyskakují tragičtí uličníci, pořád se zpoza rohu vynořují dospělí kluci s bambitkami, padne pár ran a někdo zůstane ležet na zemi. Z politiky se stává ulice gangsterů; a už by toho mohlo být dost; i když ty kuličky lítají u sousedů, jsme si dobře vědomi, že je to ostuda pro celou Evropu. Bez úcty k člověku nebude možno organizovat svět lépe a slušněji než dosud. Ti političtí gangsteři se dopouštějí něčeho horšího než politických vražd. Zabíjejí úctu k člověku, důvěru v rozum a pocit práva, jenž má vládnout světu. Bože, kdyby už dali pokoj, nebo byli tomu aspoň naučeni! 
Karel Čapek Lidové noviny 27. 7. 1934   
 
14. února od 9.30 bohoslužby formou skupinky ve sborovém domě (je možné s rouškou přijít do 10% kapacity, tedy 6 osob...) Bude také po celou dobu skupinky besídka pro děti v prostorách MŠ.
 

 

 

atm_2021_plk.jpg

 

 

PES stále vytrvale vrčí a štěká, takže nám zatím do 22. ledna neumožňuje se potkat ve větším počtu fyzicky, ale online příležitost bude v neděli v 18h.   Vláďa Andrš připravil odkaz i video návod, viz níže. Je to ještě snadnější, než Skype.

Přes tento odkaz se člověk připojí:

Milí bratři a sestry, děti, mládeži, přátelé zdravím Vás při vstupu do roku L. P. 2021,

tak jsou za námi Vánoce. Při své cestě dějinami do sebe Vánoce vstřebaly spoustu všelijakých zvyklosti a jejich inovací. Mají ve svém rodokmenu židovství, křesťanství i pohanství. Jsou to svátky tiché poezie i komerčního kraválu, klidu duše i spotřebitelské zběsilosti. Jejich nabídka je pestrá, dají se slavit různě. Letos byly a jsou některé způsoby jejich slavení značně omezené či přímo vyloučené. Mohli jsme si nechat zdát nejen o vánocích bílých, ale i o zaplněném kostele při půlnoční, kde to tak mohutně zní, když všichni z plna hrdla a z hloubi srdce zpívají „Narodil se Kristus Pán“. Do kostela se smí jen v počtu menším než malém a zpívat se nesmí už vůbec. Přesto se chopme ujištění, že naděje nejen neumírá, ale nově se rodí. Přece nám, nám, narodil se, a to platí, i když společně si to zazpíváme nejspíš až o vánocích v roce 2021.

Děkuji, že Vás mám, že můžeme na sebe vzájemně myslet, když doba není příznivá našemu vzájemného setkání, stisku rukou, společnému zpěvu a sdílení. Jsme na cestě, a zrovna se nacházíme v tunelu. Modleme se, abychom brzy zahlédli světlo na konci tunelu. Však Vánoce nám k tomu také leccos řekli, Bohu díky.

Vzhledem k tomu, že nám PES vylezl na pátý schod, ruší se zatím do 17. ledna, kromě nedělních bohoslužeb i skupinky v týdnu. Alianční týden a jeho letošní formu v ekumeně řešíme, dám včas vědět. Přeji pokojný Nový rok a těším se zase na shledanou!

Filip Jandovský, farář. 

Vážení i milí, všichni, kdo jste jakkoliv blízko našemu sboru v Litoměřicích, 

Vánoce jsou nejen za dveřmi, ale jsou také hlavolam. Jen ti, kdo si umí lámat hlavu, v nich naleznou zašifrovaný vzkaz. Říká se, že ten vzkaz je pro všechny lidi. Každý ho minimálně jednou rozluštil. Bůh nám z nebe určitě pošle znamení – povídalo se v dávných dobách. Zvlášť když lidem nebylo úplně do zpěvu i když se ještě sborově zpívat mohlo. 

Dostaneme značku, která ukáže, kudy dál. Onehdy poslal Bůh na svět právě tuhle značku: Mladá žena přijde do jiného stavu a porodí dítě, které dostane jméno „Bůh s námi“. Jen tu šifru správně rozluštit, abychom přišli na to, jak nám může pomoci v tíživé době. Co by to tak mohlo znamenat? V neděli pokračování, registrace na 4. adventní neděli zde https://doodle.com/poll/uietkgt54cct53ib?utm_source=poll&utm_medium=link

Registrace na 1. svátek vánoční - https://doodle.com/poll/suzeq5v5is73p2ew?utm_source=poll&utm_medium=link

Registrace na 27.12. -  https://doodle.com/poll/bcx299hnda54d9m5?utm_source=poll&utm_medium=link

Registrace na 3.1. 2021 - https://doodle.com/poll/mcspbfzagde5mp3i?utm_source=poll&utm_medium=link

Jak víte, je těžko plánovat, kdo ví, jak PES zaštěká či zavrčí, na který stupeň sleze, či vyleze, nicméně věřím, že se nějak všichni "prostřídáme" na bohoslužbách a nebudeme si dávat jen křesťansky přednost :) 

Dávat – brát. Brát – dávat. Je to starý koloběh života. Koloběh přírody, kde se dává a bere, aby to vůbec fungovalo (třeba se dává voda a hnojivo, bere se úroda), koloběh života, kdy se člověk musí nadechovat a vydechovat, čerpat síly – a také vydávat. Zkuste se nadechnout a pak nevydechnout nebo naopak. To přece nejde. Zkuste se jenom cpát a pak ležet, nehýbat se. To člověk pěkně tloustne. Být obézní, to ale není dobré. Dobré je přijímat i dávat, o tom jsou mimo jiné i Vánoce. Když se ten koloběh dávání a přijímání zadře nebo zabrzdí, tak to není dobré. Když některé kontinenty tloustnou a nerozdělí se o to, co mají, to je pak jinde zase hlad. To se ten koloběh nějak zabrzdil, jakoby se do toho soukolí života dostal nějaký kamínek, tak tedy nebuďme brzdou a balvanem v tom koloběhu života. A proč jsem to tady tak, jak by řekl Cimrman, sáhodlouze, ale zajímavě vyprávěl? V neděli bude sbírka na sociální fond celé ECM a projekty Connexio, které pomáhají v chudších částech světa. Pokud chcete přispět i když se nemůžete zůčastnit bohoslužeb, můžete poslat na sborový účet, předat do konce roku v hotovosti, nebo využít QR kód nastavený na 100,- Kč.

generatedqr.png
 
 
 Děkuji Vám za Vaše dary v průběhu celého letošního roku, samozřejmě během ledna Vám bude vystaveno potvrzení o Vaší štědrosti v letošním roce na snížení daňového základu. 
 
 

Kéž zakusíte o Vánocích Boží pomoc v setkání se sebou a s blízkými. Radostné svátky všem Vám a pevné zdraví ducha i těla do roku 2021! Filip

 

Milí členové a přátelé naší farnosti,

v kalendáři letos je to všechno nějak jinak. Mnohým z nás se více nebo méně obrátil život naruby. Mnozí prožívají samotu i obavy o zdraví své či svých blízkých. Mnoho podnikatelů je ve velkých potížích. Rodiny s dětmi stále spolu, u počítače, to může být na hlavu. Na někoho to doléhá více, na někoho méně. I ve sboru, školce, škole je to jinak. Dost často ovšem v kázáních mluvíme o tom, že je potřeba změnit zaběhané stereotypy. Že teprve v krizi se ukáže, na čem vlastně stojíme a jak je to pevné. Že musíme hledat nové cesty. Tak teď to máme všechno pohromadě… Snad to zvládneme. Adventní zvěst ať je Vám posilou: do všeho našeho klopýtání a bloudění, do všech našich potemnělostí přichází ten, který dovede dát směr i světlo na cestu. Kéž Vám toto období osvětlí i vzájemné společenství. Požehnaný advent i svátky Kristova narození přejí staršovstvo i Váš farář 

Adventní a vánoční shromáždění

Třetí neděle adventní 13. 12. 9.30h

Čtvrtá neděle adventní 20. 12. 9.30h

Bohoslužby Hod Boží vánoční 25. 12. 9.30h. Bohoslužby s večeří Páně

Poslední neděle v r. 2020 27. 12. 9.30h. Bohoslužby vede Martin Lang

První bohoslužby r. 2021 3. 1. 9.30h. Bohoslužby s večeří Páně a Obnovou smlouvy

 
 
Sestry a bratři, přátelé, 
 
 „Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova“ Lukášovo evangelium 1, 38 
 
Dříve než druhý člověk něco řekne, dozvíme se mnoho ze způsobu, jak s námi komunikuje a jak se k nám chová. A tak než se staneme svědky Ježíšových slov a činů, uslyšíme první „kázání“ v podobě jeho podivuhodného vstupu do našeho světa. Na počátku radostné zvěsti stojí prostá dívka Marie, která svou pokornou důvěrou otevírá dveře Bohu. A chceme-li i my něco z adventu, Božího příchodu mezi nás, zakusit, nezbývá nám jiný než ten Mariin způsob. Vždyť ona je nejen matkou Ježíšovou, ale i „matkou“, předobrazem naší víry. 
Víra je něco jiného než přesvědčení nebo světonázor – něco, co bychom si měli utvořit. Pro matku Páně je spíše spojená s údivem, rozechvělostí a obavami. Je to něco velmi křehkého – jako plamen svíčky nebo padající sněhová vločka. Říkáme, že je to dar. A skutečně: víra znamená osvobodivě zjistit, že na prvním místě nestojíme my, ale Bůh, který se k nám sklání. Vstupuje do naší blízkosti, aby s námi navázal porušený vztah. Můžeme být zaskočeni, znejistělí, plni pochybností. A přesto můžeme žasnout nad velikostí jeho díla a na jeho oslovení zkusit třeba nesměle odpovědět. A to je advent. Tak tedy požehnané a nadějeplné adventní dny. Filip Jandovský, farář
 
PS: V neděli si buď můžete dát dvacet, anebo spíše bohoslužbu pro dvacet, zapište se zde 

generatedqr.png

 Pokud chcete přispět na dálku do sbírky, můžete použít QR kód nastavený na částku 100,- Kč

 

 

 

 

Sestry a bratři, přátelé,

 
Nadcházející neděle je poslední nedělí církevního roku, pak už vstoupíme do Adventu. V této době bývají v centru pozornosti věřících evangelijní texty, které směřují k budoucnosti. Otevírá se před námi to, co nás čeká. Náš zrak je směřován k posledním věcem světa i jednotlivce. Není tomu tak především proto, aby byla ukojena naše zvědavost. Pohled k budoucnosti a ke konci má povzbudit k životu v přítomnosti. Jde o to, jak žít teď, když očekáváme Kristův druhý příchod. 
 
Snad mám správné porozumění protiepidemiologickému systému PES, ze kterého jsem pochytil, že jest možno míti bohoslužby pro 15 osob. 
Níže tedy dle jarního modelu přikládám odkaz, kde se můžete registrovat. Máme už i vyspělejší techniku a internet, tak možná se povede i online, ale to bych Vám ještě dal vědět (nebo pošlu záznam). Zájemcům mohu kázání zas poslat v textové formě. 
 
 https://doodle.com/poll/455cim93meb3bep6?utm_source=poll&utm_medium=link
 
Také je možno se "potkat" tradičně v neděli večer od 19 h na Skype. 
 
Místo loučení, přikládám slovo povzbuzení do dalších dní
 
  Stále je Bůh s vámi, na vrcholech i v hlubinách vašeho života. Smrt ani život, příjemné chvíle ani životní horory ani nic jiného vám teď ani v budoucnu nemůže vzít jeho přítomnost. Není na světě moci, jež by vás mohla odloučit od jeho lásky. A pokoj Boží, který je větší než náš rozum a trumfne všechny naše představy a fantazie, pokoj Boží ať ochraňuje vaše srdce, vaše plány i vzpomínky, úmysly i naděje už napořád v Kristu Ježíši. Amen.  

Filip Jandovský, farář sboru

 

 

Sestry a bratři, přátelé,

 
bohoslužby sice nejsou typická "volnočasová aktivita", ale situace je opravdu vážná a tu nemoc (či zvláště její přenos starším lidem) podceňovat není dobré. Buďte obezřetní, ale také, můžete-li, solidární – bude přibývat těch, kteří budou potřebovat nějak pomoci, modleme se, nebojte se – vždyť přece věříme v Boha. 
 
Na základě nových opatření vlády ČR a také proto, abychom nepřispívali k nárůstu "pozitivních", dozná nejméně v příštích třech týdnech sborový program opět značné proměny. Z důvodu nařízení vlády přecházíme na distanční způsob práce ve sboru. To znamená, že bohoslužby budou již na neděli 18. 10. 2020 vypracovány písemně a rozesílány na emailové adresy.  
 
Nebudou skupinky. 
 
Nepropadejme panice ale ani lacinému hrdinství, které situaci bagatelizuje. Navzdor nekoncepčnosti, s níž jsou opatření vyhlašována, je chceme dobrovolně respektovat jako výraz naší ohleduplnosti a solidarity s těmi, kdo jsou ohroženi, i s těmi, kdo pomáhají a nasazují své síly.  
 
MODLITBA - Náš Bože, přicházíme s velkou nejistotou, co přinesou další dny, jak bude, jestli všechno zvládneme. Leccos nás taky dost štve, chtěli bychom, aby byly věci tak, jak jsme zvyklí, aby nebyly přeplněné nemocnice, aby byl pro unavené čas k vydechnutí. Prosíme, ať nás těžké dění pod sluncem neochromí úplně. Ať přes špatné zprávy nepřestaneme vnímat, co dobrého máme a co dostáváme. Předně tvoji blízkost. Prosíme, dej nám vnímavé oči k potřebám světa. Uši otevřené k tomu, čím se nás snažíš povzbudit. Nos, který nepřestane cítit nespravedlnost a lež. Ústa, která se dokážou zastat. Ruce, které pomohou, pohladí.  
 

 

 

Skončila doba prázdnin a všem – prarodičům, rodičům i dětem
začíná nové období - nových starostí nebo taky nových radostí. Každý z nás je odpovědný za
naplňování svého života, ať ve školních lavicích, či na pracovišti nebo – jak se říká – na
zaslouženém odpočinku, (i když to někdy zase tak moc odpočinek není, jak pozoruji Vás penzisty).
Nový školní rok je určitým mezníkem životního běhu. Někdo šel poprvé do školky, někdo poprvé
usedl do školních lavic (třeba v naší nově otevřené církevní základní škole), jiní nastupují do
dalších ročníků různých škol.
Otevíráme nové období školního roku, i pro sbor, mateřské centrum, školku, školu a
další naše aktivitiy, je to počátek pravidelných programů a setkávání na půdě sboru, ke kterému
jste srdečně zváni. Ano! Nový rok, i když je září. Nové možnosti a příležitosti. Budeme chtít znovu
vytvářet prostor k setkávání od nejmladších po nejstarší (zvlášť i dohromady).
Doufáme, že odezvu najdou „tradiční“ akce a setkání sboru. Začíná nová etapa
vzdělávání obecně. Týká se to však i duchovního vzdělávání ve sborech, v církvích. Neměli
bychom si nechat ujít příležitosti, kdy můžeme ve společenství sboru vzdělávat dar víry. Je dobré
vyčlenit si čas v denních rozvrzích pro pravidelnou péči o duši a ducha. Jako pravidelně pečujeme
o tělo – myjeme ho, sytíme, nebo i (někteří) všelijak cvičíme a zkrášlujeme – je potřebné pečovat
o duchovní složku našeho bytí. Právě ve sboru můžeme prohlubovat znalost Písma svatého, tříbit
svoji víru, posilovat naději. Prostě rozvíjet darované semínko víry, aby vyrostlo, bylo zdravé a
naše víra pak byla nosným základem každodenní existence. Tato možnost je Pánem Bohem
darována nám i našim dětem. A jsme za to vděční! Vlastně, jsme za to vděční? Těším se na
shledanou. Za staršovstvo Filip Jandovský, váš farář

 

Ze sborového života
Rekonstrukce jižní fasády a úprava vstupu sborového domu bude firmou LT-Bau
dokončena v polovině září. Část prací kolem sborového domu ještě provedeme svépomocí
třeba během sborové brigády, drobná část se odloží.
Součastí otevření školy je i přebudování vstupu do budovy, včetně zvonků a rozvodů
internetu ve sborovém domě.
Do Vašich diářů si již nyní můžete poznamenat: 3.10. 100 let ECM v ČR, 11.10. Neděle
díkůvzdání se společným obědem; 16.10. podzimní brigáda.
Ve společných prostorách sboru bychom se měli pohybovat v rouškách, ohledně
pozdravu doporučujeme se řídit slovy ze známé hry našeho velikána Švestka: „podívej,
Přemku, některé národy si ruky vůbec nepodávají...“
O přestup do našeho sboru požádala rodina Porubovičova, jejich babička Eva Dirdová
se připravuje na křest. Budou představeni pravděpodobně v říjnu. Nadále sbíráme poštovní
známky, které předáme do Švýcarska, kde je prodají a výtěžek dají na misii naší církve.
Získali jsme z misijního fondu ECM příspěvěk na službu vězněným. Stejně tak ze
sbírky na Diakonii ECM, města Litoměřice a Ústeckého kraje jsme dostali finanční injekci na
službu našeho SKP. Na opravu fasády jsme si vzali půjčku z Fondu oprav, jak bylo přijato na
farního konferenci. Děkujeme za Vaší obětavost a péči o sbor, nejen po finanční stránce.

 

Pravidelná setkání ve farnosti
Nedělní bohoslužby: 09:30h
Úterní skupinka 17:30h
Mateřské centrum Klubíčko a Klubko – sledujte nástěnku, či webové stránky
Softball kroužek – středa 15:00h
Setkání mužů čtvrtek 1x za 14 dní (začneme 17.9.) 18:00h
Páteční setkání mladých 18:00h

 

V rámci Noci kostelů také proběhne jedna z rozluček s naší americkou babičkou Nancy nancy.jpg

 

Noc kostelů se blíží - více o programu v našem sborovém domě se dočtete zde https://www.nockostelu.cz/kostel/7381/

 

 

 

 

 

 

Na UNITED až za rok, více info zde: 

https://festivalunited.cz/united-online/

Srdečně Vás zveme zpět do sborového domu na veřejné bohoslužby! Budou se konat tuto neděli, tedy 17.5.2020 v 9:30h.

Požadovaná opatření (dezinfekce, odstupy mezi rodinami, roušky atp.) při tom dodržíme. A přidáme se při tom k tomu starému žalmu. Důvodů k radosti bude jistě více, ale mezi nimi ještě jeden speciální, více v neděli.

sest-r.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Tak příště zase s registrací a rezervací - https://doodle.com/poll/5uqksu39kkt2vdvd#table

Tak takhle teď vypadají bohoslužby img_20200503_103434.jpgimg_20200503_104322.jpg

 

 

 

 

 

Tak už se opět konají bohoslužby. Doba koronavirová si žádá zvláštní bohoslužby, konkrétně bohoslužby "pro registrované" a to v neděli od 9:30 hodin, prozatím maximálně pro 15 osob.

Bohoslužebná setkání je možné organizovat pouze za přísných hygienických a organizačních opatření (např. povinné rozestupy 2 metry, dezinfikování rukou, roušky nebo jiná adekvátní ochrana úst a nosu, zákaz podávání rukou a pozdravení pokoje, větrání a dezinfekce prostor po skončení... atd.).

Zapsat se můžete zde https://doodle.com/poll/w5ashnnu6drgt88f

 

Testování na Zahradě Čech se blíží do finále.
 

Ještě chybí na 250 respondentů ve věku 18 - 39 let.
 

Přijďte dnes do 17.30 nebo zítra dopoledne.

 

Zápis do první třídy se povedlo. Ještě pár dětí by se nám hodilo. Stavte se, hlaste se.... 

video pozvánka https://www.youtube.com/watch?v=r7s73Sf1lFs&feature=youtu.be

zapis-klubicko.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud potřebujete nakoupit, donést léky a podobně, zavolejte na číslo 774 647 550. Doneseme vám nákup ke dveřím, kde si ho vyzvednete. 

 

 

 

 

 

 

nakup.jpg

 

Sestry a bratři, milí farníci a přátelé sboru, 

jak jsem již avizoval v sms, vzhledem k tomu, co se děje kolem nás, budou rovněž naše nedělní bohoslužby v následující době zrušeny - nejenom proto, že se nás schází více než třicet. Chápeme, že je to v tuto dobu důležité pro ochranu zejména těch virem i jinými nemocemi ohroženějším. Bohoslužby tedy nebudou. U sboru budu přítomen pro ty, kdo by z nějakého důvodu přišli. Jistě je mnoho možností, si nějaké bohoslužby pustit. Nicméně: jako metodisti se dost často odvoláváme na svou dávnou "písmáckou" tradici - a proto možná ještě lepší, než brouzdat jen po internetu či éterem, bude prostě stačit (nejen) v neděli ráno si otevřít Bibli a číst si v ní a promýšlet jí. Bude-li to společně s dětmi nebo někým dalším, tím lépe. 

Vůbec je to asi dobrá příležitost tohoto "postně infekčního" období, když toho běžného shonu bude pro mnoho lidí méně - prostě si otevřít knížku, projít se, zamyslet se, popovídat si. A nezapomenout na ty, kteří to naopak zrovna teď mají těžší. Jistě je dobrá modlitba, ale konkrétní pomoc bude taky dobrá - třeba rodičům, kteří potřebují pohlídat děti, nebo těm, kdo potřebují pomoci s nákupem, zařízením jídla a podobně. Možná bude někde potřeba vnášet trochu klidu a uměřenosti, pomáhat se vyrovnávat se strachem. Budete-li vědět o někom, kdo by zrovna v tuto chvíli potřeboval pomoci, dejte vědět, třeba najdeme možnost, jak pomoc zařídit. Neváhejte se na mne s čímkoli obracet.

Filip Jandovský, lokální kazatel sboru
 
Pro odlehčení situace pár slov od Karla Čapka:
 1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo rýmu roznáší.
 2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo.
 3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu.
 Lidové noviny 29. 1. 1931  

 

 

Zuby - pohroma huby? 

 

kreslo.jpg

 

 

 

Nancy se vrací

 

nancy.jpg

 

 

Stavba základní školy

Náš sbor se připravuje na otevření základní školy, která vzniká v naší církevní budově.

Škola bude fungovat od školního roku: 2020/2021

bab4bc36-bd5c-4edf-9118-8fedab43e0f6.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------

Softball Camp 2019

Úžasný týden plný sportu a Boží přítomnosti !

66495543_2316938731967291_2271685344762003456_o.jpg 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Svatba Kristiana a Aničky

Vítáme do našeho sboru další manželský pár.

Přejeme Boží přítomnost do Vašeho společného života !

65996008_2367662806893368_3708328983033544704_o.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční výlet

Tentokrát jsme se podívali na vyhlídku Tři kříže

20190422_112333.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------

Mládež si zpříjemnila nový rok pořádnou střílečkou

Určitě to nebyla poslední akce. Jestli se chceš k mládeži přidat, příjď v pátek

 v 18:30 do našeho sboru :)

49503024_2207250232930328_1902461557674082304_n.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------

Nědělní oslava Ježísova narození 23.12.2018

Sbor oslavil v rámci nedělní bohoslužby narození Ježiše.

Po kázáni jsme si mohli vychutnant připravený dort a strávit čas s nejbližšími ve sboru.

48418712_2459885647361755_509199489978859520_n.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční bohoslužba ve vazební věznici v Litoměřicích

Již potřetí náš sbor posloužil obžalovaným ve vazební věznici, kde zazněl zpěv koled a kázaní našeho pastora.

Byl to požehnaný čas a věříme, že byl obohacující nejen pro obžalované, ale i pro personál věznice

alh433a95_140709_1141014.jpg.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mládež Vltava 2018

Vyšší Brod ----> Boršov nad Vltavou

Úžasné 4 dny zábavy se skvělou partou :)

aa57051e-5fe4-4301-a673-18211abc209d.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------

Softball Camp 2018

V druhém týdnu prázdnin proběhl Softball Camp 2018, který je pravidelně organizován naším sborem ECM Litoměřice

a partnerským sborem Munsey Church Tennessee, USA. 

Byl to super týden plný softballu, zábavy a duchovního programu.

Těšíme se zase za rok !! 

37130348_2057027007958466_4523089218297135104_o.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Každoroční velikonoční výlet

Tentokrát na bývalé hradiště Čap

kopie.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Mládež založila Band

Během letních prázdnin 2017 se mládež rozhodla zpestřit program Softball campu a zahrát pár chval.

Od té doby hrají během nedělních bohoslužeb, každou druhou neděli.

20170713_203044.jpg

 

20170713_203426.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Mládež Ohře 2017

Kynšperk nad Ohří ----> Klášterec nad Ohří

18953060_1887551398237847_3384277991513076657_n.jpg

 

20431329_1887551488237838_3326075872054669932_n.jpg

---------------------------------------------------------------------------

 

banner-487x90.png

 

9.6. proběhne celocírkevní akce Noc kostelů, do které se náš sbor opět přidává svým programem.

 

17-22hod. Prohlídka s komentářem, posezení, audiovizuální projekce a občerstvení na zahradě. 
Minulost a současnost sboru Evangelické církve metodistické v Litoměřicích, prohlídka prostor mateřské školy a mateřského centra.

Zveme Vás na seznámení s našimi prostory i službami sboru. Pohostíme Vás na Vaši pouti po litoměřických kostelech.

 

---------------------------------------------------------------------------

Velikonoční shromáždění

13.4. čtvrtek 8:30- 16:00 velikonoční program ve Vazební věznici Litoměřice

14.4. pátek 18:15 velkopáteční shromáždění s VP

16.4. neděle 9:30 nedělní slavnost vzkříšení

---------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 13.4. proběhl celodenní velikonoční program ve Vazební věznici Litoměřice
Naši účast (J.Haslinger, Z.Brož, K.Brož, A.Dufková) doplnil zástupce litoměřického sboru BJB M.Růžička.
Mohli jsme zvěstovat dobrou zprávu vzkříšení Krista slovem i hudbou pro více než 100 vězňů za vydatné spolupráce a podpory vedení a personálu věznice.
Bylo osvobozující jak prostory věznice mohla znít slavnostní hudba. 
Skrze tuto akci vznikly nové kontakty s vězni, na které může navázat naše dobrovolnická a kaplanská služba.

---------------------------------------------------------------------------

4bdda465ab6d41921a48e996d0f195bc.png

Velikonoční shromáždění

25.3. pátek 18:30 velkopáteční shromáždění s VP

27.3. neděle 9:30 nedělní slavnost vzkříšení

28.3. pondělí velikonoční výlet na hrad Helfenburk

(také pro rodiče z MŠ a další pozvané)

Velikonoční výlet

Sraz v 10:45 na žel.nádraží v Úštěku. Kdo může, tak doprava auty. Od nádraží pojedeme na parkoviště blíže k hradu. Ty, co přijedou vlakem, přibereme do aut.

Cesta na hrad cca 2km, pro kočárky cca 3,5km. Kočárky lépe s většími koly.

Na hradě bude možnost opéci cokoliv na ohni (každý ze svých zásob).

2016-03-28-14-20-43-velikonocni-vylet-na-helfenburk.jpg

Kurzy alfa ahr59545f_alfa.jpg

S uprchlickou krizí se dostává stále více do popředí téma křesťanských základů Evropy. Sbor Evangelické církve metodistické pořádá pro zájemce o pochopení křesťanství
Kurzy alfa, které seznamují s poselstvím Bible, osobou Ježíše Krista, působením Ducha svatého a vznikem a významem církve.

Kurzy mají 12 lekcí. Není nutná jakákoliv znalost křesťanství ani praktikování víry.

Kurzy se skládají z tematické promluvy a diskuse v malých skupinkách. Součástí je i malé občerstvení.

Kurz je nabízen zdarma. Začíná 3. 3. a každý další čtvrtek od 18 hod. ve sborovém domě ECM, Sládkova 767/8, Litoměřice.

Pro zajištění akce je nutné přihlášení na mail  litomerice@umc.cz

Bližší informace o kurzu na http://www.kurzyalfa.cz/

 

plakat.gif


 

2015-softball-camp---plakat-page-001.jpg          

 

Zveme Vás na:

vecery.jpg

 

aliancni.png