Jdi na obsah Jdi na menu

Úvod

Kdo jsme 

jsme křesťanské společenství, které 

  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života 
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na životní otázky 
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v osobním životě 
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku a v rozmanitých životních situacích 
 
 

pf-2020-sbor-ecm-litomerice-var.2--1-.jpg

 
Kdo je křesťan a koho křesťané uznávají jako svéh o Boha?

Křesťanství (ze slova křesťan < lat. christianus < řec. christos pomazaný čili Mesiáš).

 

  • Křesťanství je založené na učení evangelia, které dal světu Ježíš Nazaretský zvaný Kristus. Každý správný křesťan věří v Ježíše Krista jako svého spasitele a Božího syna,který položil svůj život za hříchy celého světa. Učení evangelia čerpají křesťané z knihy knih,kterou je Bible.
  • Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením,ale křtem a osobním přijetím  Ježíše Krista. Všichni křesťané věří v jednoho jediného Boha a ve svatou trojici,kterou je Bůh - Otec,Bůh - Syn a Bůh - Duch svatý.
  • Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen,poté se po 40 dní ukazoval některým ze svých stoupenců a nakonec i se svým tělem vstoupil na nebe. Následně byl, podle bible a víry křesťanů, jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý,který ve světě nadále působí.
  • Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin. Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve.
  • Většina křesťanů patří k jedné ze dvou hlavních skupin církví: ke katolické církvi nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace.